Plac Józefa Bema jest to plac położony na osiedlu Ołbin w obrębie dzielnicy Śródmieście we Wrocławiu. Pierwotnie był to plac w kształcie trójkąta, zagospodarowany jako zieleń miejska, z szaletem miejskim, a obecnie zabudowany został kompleksem budynków biurowych.

W 1882 roku wytyczono ulicę, noszącą obecnie imię Józefa Bema. Natomiast plac został wytyczony w 1885 roku. Nastąpiło to po wybudowaniu nowych Mostów Młyńskich w 1885 roku, łączących Stare Miasto z prawym brzegiem Odry oraz szlakiem biegnącym przez wyspy: Piasek i Młyńską.

 

Widok na obecny pl. Bema, a dokładniej na skrzyżowanie ul. Bema z ul. Sienkiewicza. W środku kadru istniejąca do dziś kamienica „Pod Niebieską Podkową”. Lata 1890-1900.

 

1903 rok. Widok od Mostów Młyńskich.

 

1905 rok na zdjęciu widoczny także Most Młyński.

 

 Po środku znajduje się nieistniejąca kamienica przy skrzyżowaniu ul. Bema i Drobnera. Rok 1914

 

Skrzyżowanie placu Bema i Sienkiewicza w 1970 roku.

 

Plac Bema w 2017 roku.

 

Zdjęcia: Zbiory Fotopolska