We wtorek 30 czerwca o godz. 10:00 rozpoczynają się prace poszukiwawcze na terenie byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej Burgweide, który znajdował się na przy dzisiejszej ulicy Sołtysowickiej we Wrocławiu. W miejscu dawnego obozu stoją dziś baraki, które prawdopodobnie wybudowano z materiału pozyskanego z rozbiórki obiektów obozowych.

Powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego zespół ds. upamiętnień, w skład którego wchodzi m.in. zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu dr Katarzyna Pawlak-Weiss, na miejscu ustali szczegóły i zakres prac porządkowych oraz archeologiczno-poszukiwawczych związanych z lokalizacją obozu i ewentualnych miejsc pochówku więźniów. Kolejnym krokiem będzie oczyszczenie terenu i odsłonięcie warstw ziemi przykrywającej relikty dawnego obozu. Wszystkie prace mają na celu godne upamiętnienie ofiar obozu Burgweide i przeprowadzenie ewentualnych ekshumacji.

Arbeitslager Burgweide był największym obozem przejściowym oraz obozem pracy przymusowej w Breslau w latach 1940–1945. Znajdował się na terenie dzisiejszego osiedla Sołtysowice, między ulicą Sołtysowicką (Dorpaterstrasse) i aleją Poprzeczną (Quer-Allee). Przebywało w nim od 4 do 10 tysięcy (a niektóre źródła mówią nawet o 12 tysiącach) więźniów różnej narodowości. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy; ale byli także m.in. Ukraińcy, Czesi, Rosjanie, Francuzi, obywatele Jugosławii. Pracowali głównie w cukrowni (wyburzonej w 2009 r.), która przylegała do terenu obozu.

Zdjęcia dawnego obozu: Tutaj

 

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu
Foto: Zbiory Fotopolska