W czerwcu 2017 roku na Popowicach, a dokładnie na skwerze obok ulicy Rysiej stanął krasnal Popowicjusz, wyznaczający środek miasta. Jak się jednak okazuje, jest to nie do końca precyzyjny – geometryczny środek. 8 listopada 2022 roku wyznaczono natomiast centroid, czyli dokładny, geodezyjny środek Wrocławia.

Geometryczny środek ustalony 5 lat temu, wypada w miejscu, gdzie mieści się blok mieszkalny, ale symboliczny Popowicjusz stanął w jego sąsiedztwie. Wyznacza się go metodą uproszczoną: w granice miasta wpisuje się prostokąt, a punkt przecięcia jego przekątnych to umowny środek.

Bardziej precyzyjną, naukową metodą jest wyznaczenie środka geodezyjnego, który dla miasta Wrocławia ma współrzędne 51°07′39,701″ N oraz 16°59′46,009″ E i znajduje się w Parku Popowickim. Wyznaczył go krakowski geodeta i popularyzator nauki – Mariusz Meus, znany również jako Pan Południk.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu firmy TPI-Wrocław, udało się wytyczyć odbiornikiem satelitarnym GNSS ów centroid Wrocławia w lasku przy Polanie Popowickiej, z centymetrową precyzją. W dokładnej jego lokalizacji umieściliśmy charakterystyczny, pomarańczowy znak pomiarowy z pomalowanym palikiem (tzw. świadek) obok. Będziemy wnioskować do prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka, któremu poprzez panią radną Marię Zawartko przekazałem pamiątkowy certyfikat wyznaczenia geodezyjnego środka miasta – by w tym miejscu stworzyć jakiś symboliczny znak, może figurkę krasnala z odbiornikiem GNSS – relacjonuje Mariusz Meus.

Poza środkiem miasta, geodeci wytyczyli również linię słynnego południka 17° E. Południk przebiega przez Park Popowicki, a także przecina jeden z przystanków budowanej obecnie tasy tramwajowej na Popowice. W związku z tym padł pomysł, by przystanek ten nosił nazwę „Południk 17”, ale czy idea zostanie wdrożona w życie okaże się z czasem.

Są też inne, obiecujące lokalizacje we Wrocławiu dla oznaczenia tego południka, jak choćby mały zieleniec obok Centrum Handlowego przy ul. Gen. Hallera czy tereny lotniska areoklubu w Szymanowie. Jak się również okazuje, zaledwie 5,5 km na południe od granic Wrocławia, we wsi Szukalice, na przydrożnym polu uprawnym, wypada punkt przecięcia południka 17° E z równoleżnikiem 51°N. Wraz z działaczami SGP we Wrocławiu chcemy podjąć inicjatywę oznaczenia tych obiektów jako niezwykłych, bo geodezyjnych atrakcji Wrocławia – dodaje Pan Południk.

 

Foto: Facebook/Honorowy Południk Krakowski - Mariusz Meus