Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, od godziny 22:00 w piątek 6 sierpnia do godziny 6:00 rano w sobotę 7 sierpnia, ulica Bema w relacji od ul. Poniatowskiego do placu Bema będzie wyłączona z ruchu. Powodem zamknięcia ulicy są prace przy biurowcu Bema Plaza.

Fragment ulicy Bema musi zostać zamknięty dla ruchu, ze względu na konieczność ustawienia na jezdni dźwigu, przy pomocy którego wymienione zostaną urządzenia na dachu budynku Bema Plaza, przy ul. Bema 2.

Ze względów bezpieczeństwa zamknięcie będzie dotyczyło zarówno ruchu samochodów, rowerów, pieszych oraz tramwajów (konieczność wyłączenia napięcia w trakcji). Tramwaje zostaną zastąpione komunikacją autobusową, przy ręcznym sterowaniu ruchem ze strony wykonawcy robót.

Zaplanowane zmiany w organizacji ruchu:
– zamknięcie jezdni, chodnika, drogi dla rowerów po zachodniej stronie między pl. Bema a skrzyżowaniem Prusa/Poniatowskiego,
– wyznaczenie objazdu dla samochodów przez ulice: Prusa, Świętokrzyską do Sienkiewicza,
– ruch pieszy zostanie przekierowany na chodnik po wschodniej stronie.

W związku z powyższymi zmianami, sygnalizacja świetlna na placu Bema będzie pracowała już od godziny 22:00 w trybie awaryjnym – światło żółte pulsujące (normalnie przechodzi w dni powszednie w tryb światła ŻP od godz. 23:00).

 

Źródło: ZDiUM Wrocław / Foto: Google Maps