14 października 1919 roku Pruski Sejm przyjął uchwałę, w ramach której niemiecki Śląsk został podzielony na dwie prowincje: Dolny Śląsk ze stolicą we Wrocławiu i Górny Śląsk ze stolicą w Opolu. Ustawa wykonawcza w tej sprawie weszła w życie 25 lipca 1920 roku.

Prowincja Dolny Śląsk, utworzona przez pruską uchwałę, poza Śląskiem obejmowała także część Łużyc i ziemię kłodzką. Dodatkowo dzieliła się na dwie rejencje: legnicką i wrocławską.

 

Prowincje funkcjonowały odrębnie do 21 marca 1938 roku, ponieważ wtedy prowincja górnośląska została zlikwidowana i włączona do odtworzonej ponownie prowincji śląskiej. Sytuacja ta zmieniła się ponownie 18 stycznia 1941 roku, a prowincja Górny Śląsk została reaktywowana.

Tekst: CWC
Źródło: MBP w Świdnicy