Miasto Wrocław nadal dąży do prywatyzacji WKS-u Śląsk, a tym samym do redukcji kwot przekazywanych klubowi przez miasto. Na najbliższej sesji radni miejscy będą głosować nad uchwałą dotyczącą sposobu prywatyzacji. Pomysły zaproponowane potencjalnym inwestorom są dwa – oba bardzo elastyczne, a wzorem dla nich są działania finansowe, jakim podlegają kluby sportowe na całym świecie.

Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że potencjalni inwestorzy wyrażają zainteresowanie objęciem akcji poprzez wkłady finansowe rozłożone w czasie. Dotychczas postępowania nie obejmowały tego typu rozwiązań. Nowa propozycja wyjdzie jednak naprzeciw realiom rynkowym, co ma poszerzyć krąg podmiotów chcących przystąpić do przetargu.

Projekt uchwały przekazany Radzie Miejskiej Wrocławia zakłada zaangażowanie prywatnego inwestora na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to nabycie emisji nowych akcji, a więc podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwiłoby szybkie wsparcie finansowe klubu, co z kolei pozytywnie wpłynęłoby na sytuację ekonomiczną Śląska – tłumaczy Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Wartość nominalna pojedynczej akcji, zgodnie ze statutem spółki, wynosi 1000 zł. Gdyby inwestor chciał nabyć około 10%, musiałby wydać ok. 15 mln zł.

W drugim wariancie inwestor może zdecydować się na wykup akcji już istniejących i należących do miasta. Zgodnie z wyceną Śląska, przygotowaną przez niezależny podmiot, minimalna cena za pojedynczą akcję wynosi 372,91 zł. W tej opcji inwestor chcący nabyć 10% akcji musiałby wyłożyć około 5,4 mln zł.

Skorzystanie z pierwszego rozwiązania jest droższe, ale gwarantuje, że pieniądze przeznaczone na akcje będą służyły rozwojowi drużyny i klubu. W drugiej opcji pieniądze z zakupionych akcji trafią do obecnego właściciela, czyli gminy Wrocław. Wtedy to radni będą decydować o przeznaczeniu środków.

Niech potencjalny inwestor sam dokona oceny, który wariant jest korzystniejszy i dla niego, i dla Śląska – dodaje Jakub Mazur.

Zaproponowana uchwała dopuszcza uzyskanie przez nowego akcjonariusza pakietu akcji stanowiącego nie mniej niż 5% akcji spółki i nie więcej niż 90% akcji.

Miastu będą przysługiwać uprawnienia takie jak prawo odkupienia akcji czy prawo do powoływania jednego członka rady nadzorczej. Przyjęte rozwiązanie, w którym przejmowanie większościowego pakietu akcji nie stanowi warunku koniecznego, powinno zwiększyć krąg zainteresowanych podmiotów.

Prywatni inwestorzy mają świadomość, z jakimi trudnościami wiąże się prowadzenie klubu sportowego, stąd mogą być zainteresowani stopniowym przejmowaniem odpowiedzialności za los Śląska, co dla Wrocławia również byłoby korzystnym rozwiązaniem, ograniczając przekazywanie środków publicznych na funkcjonowanie spółki.

Projekt uchwały zakłada ścisłą współpracę radnych i prezydenta Wrocławia w procesie prywatyzacji. Dlatego klub zorganizuje spotkanie ze wszystkimi chętnymi radnymi, by przybliżyć sytuację finansową spółki, wyzwania związane z grą w europejskich pucharach oraz by odpowiedzieć na wszelkie pytania.

 

Foto: mat. WKS Śląsk Wrocław