Dotychczasowe rozkłady linii tramwajowych i autobusowych ulegną dużym zmianom. Pierwsze z nich wejdą w życie już w piątek 9 lipca o godzinie 20:00. „Remontujemy dla Was tory, by było nam wszystkim lepiej, ale żeby było lepiej, to najpierw musi być… inaczej. Na czas prowadzonych prac musimy przekierować tymczasowo niektóre linie” – informuje wrocławskie MPK.

Uruchomienie nowych przystanków przy ulicy Rychtalskiej

Z dniem 10 lipca 2021 roku (sobota) zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek w obu kierunkach w trasie przejazdu autobusów linii 111 o nazwie „Daszyńskiego” który zlokalizowany będzie przy ulicy Rychtalskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Jedności Narodowej. Przystanek będzie posiadał status przystanku stałego.

Kolejny etap przebudowy ulicy Strzegomskiej w związku z budową torowiska tramwajowego

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z przebudową ulicy Strzegomskiej na odcinku od ulicy Nowodworskiej do Centrum Zarządzania Kryzysowego, od dnia 10 lipca 2021 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowych 119 i 319.

Autobusy ww. linii jadące od strony Muchoboru Wielkiego i Nowego Dworu w kierunku ulicy Legnickiej będą kursowały objazdem od ulicy Strzegomskiej przez ulicę Klecińską, nawrót na skrzyżowaniu z ulicą Duńską i Szkocką i dalej po swojej trasie przejazdu. Z powodu wprowadzenia objazdu, autobusy będą kursowały z pominięciem przystanku „Muchobór Mały (stacja kolejowa)„, który zlokalizowany jest przy ulicy Muchoborskiej.

W kierunku przeciwnym autobusy będą kursowały bez zmian.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicy Samotworskiej

W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicy Samotowrskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Jarnołtowską, od 10 lipca 2021 roku (sobota)  planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowej 609.

Autobusy ww. linii podmiejskiej zostaną skierowane do pętli „Jarnołtów” a kursy linii 609 w obu kierunkach będą skomunikowane z uruchomionym przez Wykonawcę Robót bezpłatnym busem zapewniającym dojazd od ulicy Samotworskiej do podwrocławskiej miejscowości Samotwór.

Autobusy linii 609 powrócą na trasę do Samotworu od 7 sierpnia 2021 roku (sobota).

Kolejny etap wymiany rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich/Hallera

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z wymianą rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich i alei Hallera (zakończenie prac od strony ulicy Jastrzębiej i rozpoczęcie od strony ulicy Sztabowej), od 10 lipca 2021 roku (sobota) na czas demontażu rozjazdów tymczasowych od strony ulicy Jastrzębiej planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 2, 7, 17, 20, 70 i 74.

Linia 2
Tramwaje linii 2 zostaną skrócone do przystanku „Arkady (Capitol)” przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i będą kursowały w relacji Biskupin – Arkady (Capitol) – Biskupin.

Linia 7
Tramwaje linii zostaną skrócone do przystanku „Arkady (Capitol)” przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej.

Kursy realizowane z pętli Poświętne od ulicy Krupniczej pojadą objazdem przez ulicę Sądową i plac Legionów do przystanku „Arkady (Capitol)” i z powrotem przez ulicę Piłsudskiego, Kołłątaja i Teatralną do ulicy Widok.

Linia 17
Tramwaje linii 17 zostaną skrócone do przystanku „Arkady (Capitol)” przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i będą kursowały w relacji Sępolno – Arkady (Capitol) – Sępolno.

Linia 20
Tramwaje linii 20 zostaną skrócone do przystanku „Arkady (Capitol)” przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i dalej pojadą przez ulicę Piłsudskiego, Małachowskiego i Pułaskiego do placu Wróblewskiego.

Linia 70
Tramwaje linii 70 zostaną skrócone do przystanku „Arkady (Capitol)” przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i dalej pojadą przez ulicę Piłsudskiego i plac Legionów do placu Orląt Lwowskich.

Linia 74
Tramwaje linii 74 zostaną skierowane od placu Legionów przez ulicę Grabiszyńską do pętli na Oporowie.

Komunikacja na ulicy Powstańców Śląskich i Hallera

Na odcinku Arkady (Capitol) – Krzyki – Arkady (Capitol) zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 702, która będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut, a na odcinku  Arkady (Capitol) – FAT – Arkady (Capitol) przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 720, która również będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut

Dodatkowo na odcinku Krzyki – Klecina – Krzyki zostaną uruchomione kursy zastępczej linii tramwajowej nr 77, która będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut.

BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie 10-11.07.2021r.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 267, 17, 20 lub 74 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 702 i 720 lub tramwajem linii 77 oraz autobusami linii D i 133 na odcinku Hallera – Klecina – Hallera.

Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet okresowy na daną linię okresową mogą podróżować:
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.

ZMIANY od 12 lipca 2021 roku

Po zakończeniu prac związanych z wymianą rozjazdów od strony ulicy Jastrzębiej i podczas realizacji prac od strony ulicy Sztabowej , od 12 lipca 2021 roku (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 2, 6, 717, 2023,70 74.

Linia 2 i 17
Tramwaje linii 2 i 17 będą kursowały do pętli „Klecina” od skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej przez plac Legionów, ulicę Grabiszyńską, aleję Hallera i ulicę Powstańców Śląskich.

Linia 6 i 7
Tramwaje linii 6 i zostaną skrócone do przystanku  „Opera” i będą kursowały w relacji Kowale/Poświętne – Opera – Kowale/Poświętne od ulicy Krupniczej przez ulicę Podwale, Świdnicką i dalej przez ulicę Widok i Szewską.

Linia 20 i 23
Tramwaje linii 20 i 23 zostaną zawieszone a w ich miejsce zostanie uruchomiona okresowa linia tramwajowa nr 73, która będzie kursowała w obu kierunkach na trasie Kromera – pl. Bema – pl. Dominikański – Dw. Główny – Arkady (Capitol) – pl. Legionów – pl. Orląt Lwowskich – TAT – Legnicka – Leśnica.

Linia 70
Tramwaje linii 70 zostaną skierowane od Dworca Główego do Parku Południowego i będą kursowały w relacji Osobowice – Park Południowy – Osobowice, a kursy linii tramwajowej 74 nadal będą kursowały w relacji Osobowice – Oporów – Osobowice przez plac Legionów i ulicę Grabiszyńską.

Kursy linii okresowych 77702 i 720 zostaną zawieszone.

Komunikacja na ulicy Powstańców Śląskich

Na odcinku Arkady (Capitol) – Powstańców Śląskich/Hallera – Arkady (Capitol) zostaną uruchomione kursy wahadłowe linii tramwajowych:
– 72 na trasie Wrocławski Park Przemysłowy – pl. Orląt Lwowskich – Renoma – Arkady Capitol – Powstańców Śląskich/Hallera
– 76 na trasie Opera – Arkady Capitol – Powstańców Śląskich/Hallera

Tramwaje wahadłowe linii 72 i 76 będą kursowały z częstotliwością:

1. w dni robocze
– od około godziny 5:00 do około godziny 6:00 co 15 minut;
– od około godziny 6:00 do około godziny 9:00 co 12 minut;
– od około godziny 9:00 do około godziny 14:00 co 15 minut;
– od około godziny 14:00 do około godziny 18:00 co 12 minut;
– od około godziny 18:00 do około godziny 20:00 co 15 minut;
– od około godziny 20:00 do około godziny 23:00 co 20 minut.

2. w soboty i niedziele
– od około godziny 5:00 do około godziny 23:00 co 20 minut.

BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE od 12.07.2021r.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 2, 6, 7, 17 lub 73 będą mogli kontynuować podróż tramwajem linii 72 lub 76 oraz autobusami linii na odcinku Arkady (Capitol) – Krzyki. Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować:
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.

Kolejny etap przebudowy skrzyżowania ulicy Milenijnej i Popowickiej

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z przebudową skrzyżowania ulicy Milenijnej i Popowickiej co jest związane z budową nowej trasy tramwajowej w ciągu ulicy Długiej, Starogroblowej i Popowickiej, od 10 lipca 2021 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 31 i 32.

Tramwaje linii 31 zostaną skierowane od ulicy Legnickiej przez ulicę Lotniczą do pętli Pilczyce, a kursy linii tramwajowej 32 zostaną zawieszone.

Celem utrzymania odpowiedniej podaży miejsc po zawieszeniu linii tramwajowej 32, tramwaje linii 31  będą kursowały z częstotliwością:

1. w dni robocze
– od około godziny 5:00 do około godziny 6:00 co 7,5 minuty;
– od około godziny 6:00 do około godziny 9:00 co 6 minut;
– od około godziny 9:00 do około godziny 14:00 co 7,5 minuty;
– od około godziny 14:00 do około godziny 18:00 co 6 minut;
– od około godziny 18:00 do około godziny 20:00 co 7,5 minuty;
– od około godziny 20:00 do około godziny 23:00 co 10 minut.

2. w soboty i niedziele
– od około godziny 5:00 do około godziny 23:00 co 10 minut.

Komunikacja zastępcza na KOZANÓW i MAŚLICE

Na wyłączonym z komunikacji tramwajowej odcinku Kwiska – Stadion Wrocław – Kwiska zostaną uruchomione kursy okresowej linii autobusowej nr 731, które będą kursowały przez ulicę Pilczycką, Kozanowską, Dokerską, Gwarecką i Pilczycką.

Linia 731 będzie kursowała z częstotliwością:

1. w dni robocze
– od około godziny 5:00 do około godziny 6:00 co 15 minut;
– od około godziny 6:00 do około godziny 9:00 co 12 minut;
– od około godziny 9:00 do około godziny 14:00 co 15 minut;
– od około godziny 14:00 do około godziny 18:00 co 12 minut;
– od około godziny 18:00 do około godziny 20:00 co 15 minut;
– od około godziny 20:00 do około godziny 23:00 co 20 minut.

2. w soboty i niedziele
– od około godziny 5:00 do około godziny 23:00 co 20 minut.

BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 31 będą mogli kontynuować podróż autobusami linii 731 na całej trasie przejazdu oraz autobusami linii 101 i 102 na odcinku Kwiska – Stadion Wrocław (Królewiecka). Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 31 lub 32 będą mogli podróżować autobusami linii 731 na całej trasie przejazdu.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować:
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.

 

Źródło: mat. prasowy