Ze względu na brak ofert, przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont Mostu Sikorskiego we Wrocławiu” był ogłaszany przez ZDiUM kilkukrotnie. W ostatnim postępowaniu swoje propozycje zgłosiły trzy firmy, natomiast tylko dwie ceny ofertowe mieszczą się poniżej progu kosztorysowego.

Jak można przeczytać w dokumentacji przetargowej, w zakresie robót przewiduje się m.in. wymianę płyty pomostowej, naprawy antykorozyjne, podniesienie nośności obiektu do klasy B, wymianę kap chodnikowych z odrestaurowaniem istniejących balustrad, wymianę zablokowanych łożysk ruchomych oraz renowację łożysk stałych, wykonanie renowacji podpór oraz umocnień skarp, remont kapitalny sieci trakcyjnej z wymianą torowiska tramwajowego. Dokumentacja będzie także wymagała sporządzenia projektu montażu, remontu sieci wodociągowej umieszczonej na moście.

Mówimy na razie oczywiście o dokumentacji projektowej, zasadnicze prace budowlane na moście zaczną się dopiero w perspektywie 2-3 lat, do zamknięcia przeprawy nie dojdzie zatem tak prędko. Tym bardziej, że chcemy najpierw zakończyć kluczowe inwestycje, które są nieopodal realizowane: budowa linii tramwajowej na Popowice i remont mostów Pomorskich – wyjaśnia prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Swoje oferty w ramach przetargu złożyły następujące firmy:

  • YLE INŻYNIEROWIE z ceną ofertową 638 370,00 zł brutto,
  • konsorcjum firm: RJ PROJEKT Robert Jaworski i „MBI” Mostowe Biuro Inżynieryjne Krzysztof Hanulak z ceną ofertową 658 050,00 zł brutto,
  • PBW INŻYNIERIA z ceną ofertową 787 581,30 zł brutto.

Próg kosztorysowy, czyli kwota, jaką ZDiUM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, wynosi 675 270,00 zł brutto.

Most Sikorskiego został wybudowany w 1890 roku. Ma blisko 100 metrów długości i łączy lewy brzeg Odry oraz ul. Podwale i pl. Jana Pawła II z Kępą Mieszczańską. To jedna z najstarszych przepraw we Wrocławiu, po której cały czas kursują tramwaje. Obiekt znajduje się pod opieką konserwatora zabytków.

Most Sikorskiego w latach 1900-1914.
Foto: Zbiory Fotopolska/kodens79