Strefa Czystego Transportu to obszar, po którym swobodnie poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin, dzięki czemu redukowane jest zanieczyszczenie powietrza. Wrocław jest trzecim miastem w Polsce, po Krakowie i Warszawie, który wykonał badania floty samochodów oraz emisji spalin pochodzących z transportu drogowego. 

Przeprowadzone badania umożliwiły stworzenie trzech propozycji określających obszar potencjalnej Strefy Czystego Transportu oraz kryteria wjazdu, które obowiązywałyby kierowców. Same pomiary prowadzone były w pierwszej połowie czerwca 2022 roku. Przez 13 dni, w 9 lokalizacjach, przeskanowano prawie 70 tysięcy samochodów. Te lokalizacje to ulice: Curie-Skłodowskiej, Dmowskiego, Grabiszyńska, Krakowska, Kurkowa, Popowicka, Strzegomska, Wyszyńskiego i Zielińskiego.

Na podstawie pomiarów opracowano trzy propozycje obszarów Strefy Czystego Transportu.

Obszar – Wariant I

Obszar miałby obejmować tylko ścisłe centrum miasta, a zatem obszar zawarty wewnątrz Fosy Miejskiej i Odry. Byłoby to zaledwie 0,6% powierzchni Wrocławia.

Tego rozwiązania nie rekomendują autorzy przeprowadzonych badań, ponieważ byłoby ono niewystarczające, aby zauważalnie wpłynąć na jakość powietrza w mieście.

Obszar – Wariant II

Druga propozycja to obszar, którego granice oparte byłyby od południa na nasypie kolejowym przy Dworcu Głównym i dalej, od zachodu, wzdłuż nasypu linii kolejowej na Poznań, natomiast od północy i wschodu na Starej Odrze, łącząc się z terenami kolejowymi w okolicach skrzyżowania ulic Krakowskiej i Na Niskich Łąkach. Strefa Czystego Transportu stanowiłaby wtedy 6% powierzchni miasta.

Obszar – Wariant III

Byłby to tzw. „wariant maksymalny”. Jego granice na zachodzie i północy pokrywałyby się z wariantem drugim, jednak na wschodzie objęłyby całą Wielką Wyspę, a na południu sięgałyby do nasypu kolejowej obwodnicy towarowej, co oznacza, że poza osiedlami śródmiejskimi, do strefy należałyby również: Gaj, Huby, Tarnogaj, Powstańców Śląskich, Borek, a także Biskupin, Sępolno i Zalesie.

Kolejną ważną kwestią dotyczącą Strefy Czystego Transportu są kryteria wjazdu do strefy. W tym przypadku również zaproponowano trzy opcje.

Kryterium wjazdu – Wariant I

Pierwszy wariant, nazwany ostrożnym, ustawia poprzeczkę na poziomie 30 lat (EURO 2) dla samochodów benzynowych oraz 25 lat (EURO 3) dla diesli.

Kryterium wjazdu – Wariant II

Drugi wariant ustawia poprzeczkę na wysokości 25 lat (EURO 3) dla silników benzynowych i 20 lat (EURO 4) dla diesli i jest to wariant rekomendowany przez autorów raportu.

Kryterium wjazdu – Wariant III

Trzeci wariant zakłada poprzeczkę na poziomie odpowiednio 20 lat (EURO 4) dla silników benzynowych i 15 lat (EURO 5) dla diesli. Do takiej strefy nie wjechałaby jedna trzecia aut poruszających się dziś po Wrocławiu.

Na ten moment są to wyłącznie rekomendacje ekspertów, opracowane na podstawie badań.

– Chciałbym szczególnie mocno podkreślić: rekomendacje ekspertów to jednak na tym etapie tylko opinia oparta na wynikach badań oraz doświadczenia miast zachodnioeuropejskich. Kolejnym krokiem będzie zweryfikowanie ich z oczekiwaniami wrocławian. Miasto planuje w przyszłym roku przeprowadzenie konsultacji społecznych – mówi Tomasz Stefanicki z Biura Zrównoważonego Rozwoju.

Konsultacje społeczne mają zostać przeprowadzone przez władze miasta wiosną 2023 roku, wtedy też przeanalizowane zostaną głosy mieszkańców w tym temacie. Ostateczną decyzję podejmą radni miejscy.

Pełen raport z badań emisji spalin pojazdów oraz rekomendacje w zakresie utworzenia SCT można pobrać tutaj: PSPA_Strefy_Czystego_Transportu_Emisje_Wroclaw_Raport

 

Foto: PSPA