Pracownia projektowa BCM Architekci opracowała masterplan dla terenu dawnego Portu Miejskiego przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Strategia rozwoju tego obszaru powstała na zlecenie właściciela terenu, a mianowicie Ferm Drobiu Woźniak i ATC Development. Koncepcja i wizualizacje opublikowane przez pracownię robią duże wrażenie.

Koncepcja rewitalizacji Portu Miejskiego we Wrocławiu zakłada wkomponowanie budynków historycznych w tkankę miejską, nadając jej niepowtarzalny charakter. Rozwiązuje potrzeby mieszkańców osiedla, takie jak: zapewnienie dobrej komunikacji publicznej, kołowej oraz wodnej z pozostałymi częściami miasta, otwartość na wodę oraz dostęp do ogólnodostępnych terenów zielonych. Zaprojektowana przestrzeń daje mieszkańcom dostęp do nowej, atrakcyjnej infrastruktury wodnej, rozszerza sieć dróg rowerowych i zapewnia placówkę szkolno-przedszkolną oraz nowe tereny zielone – opisuje inwestycję pracownia BCM Architekci.

Zgodnie z koncepcją rewitalizacji, poprzemysłowy teren zmieni się w nowoczesne, zielone osiedle nad Odrą z mariną, parkiem, restauracjami, bulwarami, szkołą i przedszkolem. W City Port powstanie około 20 budynków mieszkalnych i kilka usługowych. W planach jest także przystanek tramwaju wodnego.

 

W 2021 roku, w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, powstał projekt rewitalizacji trzech pierwszych obiektów, a mianowicie elewatora, magazynu drobnicy oraz żelbetowego silosa zbożowego. Był to początek drogi prowadzącej do zmiany Portu Miejskiego w funkcjonalny City Port.

– Mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok ku przekształceniu Portu Miejskiego we Wrocławiu w City Port na wzór sukcesu Haffen City w Hamburgu – mówił wtedy Zbigniew Woźniak, Prezes Zarządu ATC Development.

Teraz znany jest już ogólny plan rozwoju poprzemysłowego terenu, jednak trzeba pamiętać, że City Port to długofalowa inwestycja, a działania zmierzające do jej realizacji są cały czas podejmowane. W ostatnim czasie Miasto Wrocław wydało decyzję środowiskową dla inwestycji mieszkaniowej, a także podjęło uchwałę o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu dla terenu przy ul. Kleczkowskiej. O dalszych postępach w procesie rewitalizacji Portu Miejskiego będziemy informować na bieżąco.

Powstała koncepcja rewitalizacji Portu Miejskiego. [WIZUALIZACJE]

 

Wizualizacje: BCM Architekci