Stacja znajdowała się na zachodniej stronie Rynku, a otwarto ją w 1930 roku. Nazywała się „Olex”.

 

Foto: Fotopolska.eu