Figura znajdowała się u zbiegu ulic Leszczyńskiego i Zaułka Zamkowego. Została wykonana przez berlińskiego rzeźbiarza Alexandra Calandrelliego. Fundatorem dzieła było Śląskie Towarzystwo Nieruchomości (Schlesische Immobilien Geselschaft) w 1875 r. Dziesięciometrowej wysokości kolumna, którą wieńczyła naturalnej wielkości figura Germanii stała na cokole o przekroju krzyża. Cokół zdobiły cztery rzeźby kobiecych postaci alegorycznych: Prawdy, Sprawiedliwości, Siły i Umiarkowania.

 

Poniżej figur postaci alegorycznych umieszczono cztery wodotryski w kształcie lwich głów, woda spływała z nich do okrągłej miednicy, która była podstawą całej kompozycji figuralnej. Studnia Germanii została rozebrana w latach 60 XX w., do dziś zachowała się jedynie okrągła miednica wykorzystywana jako kwietnik przy jednym z Wrocławskich barów.  

Foto: NEO/Fotopolska/Lekok