Obóz „Arbeitslager Burgweide” mieścił się w barakach przy ul. Sołtysowickiej 11. Przebywało w nim od 4000 do 10000 więźniów różnej narodowości, lecz najwięcej było Polaków. Pracowali oni w cukrowni i innych miejscowych zakładach, a w czasie oblężenia Wrocławia m.in. przy budowie barykad i rozbiórce budynków przy dzisiejszym placu Grunwaldzkim pod „lotnisko”.

 


Sam obóz składał się z 20-25 baraków, każdy liczący sobie kilkanaście izb. W każdej z izb mieszkało około 20-30 osób. W pobliżu baraków dla więźniów znajdowały się baraki gospodarcze, a także budynki komendantury.

Obóz odgrodzony był wysokim drutem kolczastym i podzielony na sektory narodowościowe. Straż nad więźniami sprawowali strażnicy przemysłowi, a liczba osób w nim przebywających wahała się pomiędzy 4-10 tysięcy z czego znacząca część stanowili Polacy. Obóz zlikwidowano w 1945 roku lecz baraki zachowały się do dnia dzisiejszego.

Nieopodal w parku znajduje się kamień upamiętniający obóz.

 

 

Tu znajdował się obóz:

Mapka

 

 

 

 

Tekst na podstawie: "Wrocław - Psie Pole" - Wyd. Sudety i "Pomniki Wrocławia"
Foto: Mateusz, Neo/Fotopolska