Pod koniec września 2021 roku, Prezydent Wrocławia wydał decyzję środowiskową dotyczącą budowy biurowców przy ul. Fabrycznej. Zgodnie z dokumentem, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia nie jest konieczne, co oznacza że firma OZBUD będzie mogła poczynić dalsze kroki prowadzące do realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa zespołu budynków biurowych z usługami wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, garażami wbudowanymi oraz rozbiórką istniejących obiektów magazynowych przy ul. Fabrycznej 18, 18a we Wrocławiu” ma być realizowana przez firmę OZBUD w trzech etapach.

W ramach etapu pierwszego (A) ma powstać budynek biurowy, którego bazą będzie 5 kondygnacji. Co więcej, częścią budynku będzie wieża północna o 53 kondygnacjach nadziemnych i trzech kondygnacjach podziemnych, której wysokość ma wynieść około 214 metrów, czyli więcej niż mierzy najwyższy budynek we Wrocławiu, Sky Tower (212 metrów). Powierzchnia użytkowa biur ma wynosić ok. 53 580 m2, a powierzchnia użytkowa usług ok. 820 m2.

Etap drugi (B) obejmie budowę dwóch kolejnych biurowców, których bazą również będzie 5 kondygnacji. Dodatkowo, przy jednym z nich powstanie wieża środkowa o 38 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości ok. 150 m, natomiast przy drugim wybudowana zostanie wieża środkowa o 44 kondygnacjach nadziemnych, trzech kondygnacjach podziemnych i wysokości ok. 174 m. Łączna powierzchnia użytkowa biur w 2 etapie to ok. 77 460 m2, a powierzchnia użytkowa usług ok. 1 720 m2.

Bazą budynku, który ma powstać w etapie trzecim (C), także będzie 5 kondygnacji. Zaplanowana w ramach tego etapu wieża południowa, ma mieć 35 kondygnacji nadziemnych, trzy kondygnacje podziemne i ok. 138 metrów wysokości. Powierzchnia użytkowa biur wyniesie ok. 22 625 m2, a powierzchnia użytkowa usług ok. 675 m2.

Jak można przeczytać w decyzji środowiskowej, projektowane obiekty będą obiektami biurowymi, każda z wież będzie posiadała niezależny hol wejściowy z portiernią, strefą kontroli dostępu i holem windowym. Na pierwszej oraz częściowo drugiej kondygnacji nadziemnej zaplanowano usługi ogólnodostępne z niezależnymi wejściami od strony projektowanych dróg dojazdowych (po stronie zachodniej oraz wschodniej). Powyżej dwóch pierwszych kondygnacji nadziemnych zaprojektowano powierzchnie biurowe.

Dachy części niższych obiektów (5 kondygnacji) posiadać będą zielone dachy z ogólnodostępnymi tarasami. Ponadto, na wysokości każdej z wież projektuje się również niezależne przestrzenie zielone – tarasy z zielenią. Wieże oddalone będą od siebie o 35 metrów. W ramach inwestycji planowane jest także stworzenie około 1633 miejsc postojowych.

Obecnie na terenie, gdzie powstać ma spektakularny kompleks biurowy, znajdują się trzy budynki magazynowo-produkcyjne, które mają zostać rozebrane.

 

Foto: Google Maps