O rewitalizacji Wzgórza Partyzantów mówi się już od wielu lat, lecz niestety wszelkie plany na przywrócenie świetności tego miejsca cały czas pozostają planami. Być może w tym roku nastąpi przełom.

Remont Wzgórza miał rozpocząć się po odzyskaniu go przez miasto, co nastąpiło w 2018 roku, jednak do tej pory żadne prace nie ruszyły. Konkretne działania, w ramach których magistrat zorganizował dyskusję publiczną na temat przyszłości Wzgórza Partyzantów, a także zlecił przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu związanego z niszczejącym miejscem, miały miejsce dopiero w lutym 2020 roku.

Głównym problemem związanym z rewitalizacją są pieniądze, a dokładnie źródło z którego można byłoby je pozyskać. Przygotowane w zeszłym roku dokumenty aplikacyjne, zostały złożone w ramach programu „KULTURA” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021, jednak Wzgórze Partyzantów nie znalazło się wśród projektów, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji.

W ostatnich dniach szansa na odbudowę Wzgórza stała się trochę bardziej realna, gdyż w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez ZIM w 2021 roku, opublikowanym 15 stycznia, pojawiła się pozycja związana z opuszczonym miejscem.

Przedmiotem przetargu jest: Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego – etap I/ Bastion otwarty – Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu – Etap I

Orientacyjna wartość zamówienia: 12 200 000,00 PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: I kw. 2021 r.

O dalszych decyzjach i planach dotyczących tego pięknego niegdyś miejsca, będziemy informować na bieżąco.

Wzgórze Partyzantów wraca w posiadanie miasta! – Miejsca we Wrocławiu.

 

Tekst: CWC
Foto: Zbiory Fotopolska