Budowa prywatnego akademika na terenie dawnego Basenu Olimpijskiego nie jest jeszcze do końca przesądzona. Liczne interwencje mieszkańców sprzeciwiających się tej inwestycji sprawiły, że prezydent Wrocławia podjął działania mające na celu wstrzymanie budowy.

Prezydent Wrocławia wydał oświadczenie, w którym przedstawił swoje stanowisko dotyczące inwestycji na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego, której realizacja już się rozpoczęła.

„Jestem przeciwny planowanej inwestycji, stąd – mimo że możliwości prawne w tej sprawie leżą już wyłącznie po stronie wojewódzkiego konserwatora i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podejmę działania mające na celu utrzymanie integralności przestrzeni Stadionu Olimpijskiego. Złożyłem Spółce Dolnośląskie Inwestycje ofertę odkupienia bądź zamiany terenu, na którym planowana jest inwestycja. Jednak zgodnie z prawem oferta Miasta nie może przekraczać kwoty za jaką inwestor nabył działkę od AWF” – poinformował Jacek Sutryk.

Jednak to nie jedyne kroki, jakie planuje podjąć prezydent miasta.

„Złożę także pisma do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby wszczęli procedurę wpisania zespół basenów do rejestru zabytków. Przypominam, że już samo wszczęcie tej procedury z automatu wstrzymuje trwającą inwestycję. Stadion Olimpijski to obiekt wyjątkowy, zabytek, który trwale wpisał się do historii naszego miasta. Wrocławską racją stanu jest ochrona integralności tego miejsca, jednak formalnie – na tym etapie – decyzję mogą podjąć instytucje, które nie są w jurysdykcji prezydenta Wrocławia. Stąd oczekuję, że do rozmów na temat możliwości utrzymania przestrzeni Stadionu Olimpijskiego bez zmian zaangażują się wszystkie strony „- dodał Jacek Sutryk.

W oświadczeniu prezydenta zostały również zamieszczone wyjaśnienia odnośnie kontrowersyjnej inwestycji:

„Teren, na którym planowana jest inwestycja, należał do Akademii Wychowania Fizycznego i w 2015 roku został sprzedany przez uczelnię. To w wyniku tej transakcji planowana jest nowa zabudowa na sprzedanym obszarze. To na wniosek Akademii Wychowania Fizycznego (złożony w 2009 roku) w planach miejscowych znalazł się zapis, na mocy którego możliwa jest budowa obiektu zamieszkania zbiorowego. W 2013 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił bez uwag projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren w tym czasie należał AWF, uczelnia planowała tam własną inwestycję i nie było mowy o sprzedaży tej działki.”

Pomimo tego, działka została sprzedana, a na jej terenie rozpoczęły się prace przygotowawcze pod budowę prywatnego akademika. W najbliższym czasie okaże się, jakie skutki będzie miała interwencja prezydenta i czy uda się zachować dawny basen, na którym zależy tak wielu wrocławianom.

Foto: Zbiory Fotopolska