W środę (20 kwietnia) Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Wśród wybranych projektów znalazły się trzy projekty zgłoszone przez samorząd województwa dolnośląskiego.

Gratuluję wszystkim samorządom, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Duże zainteresowanie samorządów Programem świadczy o tym, że kolej jest ważnym elementem rozwoju regionów – mówił podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Do realizacji zakwalifikowano w sumie 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach, dzięki czemu 1200 km linii kolejowych będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

Trzy projekty, zgłoszone przez samorząd województwa, otrzymają rządowe dofinansowanie w ramach programu Kolej+! Program ten jest dopełnieniem naszego samorządowego planu rozwoju kolei w regionie, w ramach którego przejmujemy od państwa, remontujemy oraz przywracamy ruch na nieczynnych do tej pory liniach. Z myślą o Dolnoślązakach chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją. W ten sposób rozbudowujemy kolejową mapę Dolnego Śląska i ułatwiamy mieszkańcom komunikację między miastami naszego regionu – wyjaśnia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wybrane projekty z Dolnego Śląska to:

1. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław. Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór. Pozwoli to na oczekiwane przez mieszkańców uruchomienie Dworca Świebodzkiego, a także uruchomienie nowych połączeń na kierunkach Wrocław – Środa Śląska, Wrocław – Wołów oraz Wrocław – Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów.

2. Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia, co umożliwi skomunikowanie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska.

3. Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego, który został przejęty przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

 

Foto: Zbiory Fotopolska/Neo