Politycy partii Lewica Razem, postanowili podjąć działania związane z nazwą obecnego Placu Jana Pawła II. Zgodnie z ich propozycją, powinna zostać przywrócona dawna nazwa tego miejsca, a mianowicie Plac 1 Maja.

Działacze Lewicy stworzyli petycję, w której domagają się przywrócenia poprzedniej nazwy placu. Treść dokumentu jest następująca:

„Plac Jana Pawła II należy do najważniejszych przestrzeni publicznych Wrocławia. Jako miejsce przełomowych wydarzeń społecznych jest głęboko osadzony w historii i współczesności naszego miasta. Ten plac zasługuje na patronat, który nie budzi etycznych ani prawnych wątpliwości. Historycznie uzasadnionymi nazwami są zarówno Plac Królewski, jak i Plac 1 Maja. Ta pierwsza odwoływała się do pruskiego feudalizmu. Ta druga upamiętniała święto ludzi pracy, którzy walczyli o równość, praworządność i demokrację, a po 1945 roku podnieśli Wrocław z ruin. Obecny patron placu papież Jan Paweł II jest postacią, na której ciążą poważne zarzuty związane z pedofilią i korupcją w kościele katolickim. Jako głowa tej instytucji Karol Wojtyła ponosi kierowniczą odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w czasie jego pontyfikatu przez podległych mu kapłanów i hierarchów. Liczymy na pełne i uczciwe rozliczenie przestępstw kleru. Jednak już teraz jako obywatele i obywatelki Wrocławia domagamy się przywrócenia placowi Jana Pawła II godnej poprzedniej nazwy: Plac 1 Maja.”

Wniosek o zmianę nazwy placu zostanie dziś złożony w Urzędzie Miasta, przez inicjatorkę pomysłu – Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Tekst: CWC
Foto: Zbiory Fotopolska