Dobra lokalizacja, duża powierzchnia ciekawej do aranżacji hali, bliskość terenów zielonych oraz korzyści płynące ze współpracy z inwestorem zewnętrznym – to tylko niektóre z atutów nowej potencjalnej siedziby BWA Wrocław. Ta mogłaby się znaleźć przy ul. Kolejowej w historycznej hali na Przedmieściu Świdnickim.

Trwają zaawansowane rozmowy między Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia a Polskim Funduszem Rozwoju na temat nowej siedziby BWA Wrocław. Niezbędna jest jednak zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej i Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Nowa lokalizacja – nowe perspektywy

Nową siedzibą BWA Wrocław miałaby zostać hala przy ul. Kolejowej we Wrocławiu. Lokalizacja w centrum, w bardzo dobrze skomunikowanym terenie otworzyłaby nowe perspektywy i szanse dla wrocławskiej kultury, ale też samej BWA Wrocław (1400 metrów pieszo od rynku oraz 450 metrów od placu Legionów).

Historyczna hala kolejowa ma ok. 2,7 tys. mkw., w tym 1400 mkw. przestrzeni wystawienniczej. Dużą zaletą jest także sąsiedztwo terenów zielonych (tj. Park im. L. Węgrzynowskiego), które mogłyby być wykorzystywane na realizację programów artystycznych, animacyjnych i edukacyjnych. Docelowo, byłaby to jedna z największych przestrzeni wystaw sztuki współczesnej w Polsce.

W trakcie trwającego wiele miesięcy procesu pracy nad lokalizacją naszej nowej siedziby zaprosiliśmy do rozmów różne strony zaangażowane w jej powstanie. Byli to m.in.: mieszkańcy, nasz zespół, urzędnicy miejscy czy środowisko twórcze. Zaproponowana lokalizacja przy ul. Kolejowej daje wiele możliwości i odpowiada na dużą część dyskutowanych potrzeb. Daje ona także szansę na dalszą pracę projektową, tak abyśmy mieli we Wrocławiu jak najlepszą i profesjonalną przestrzeń wystawienniczą – mówi Maciej Bujko, dyrektor BWA Wrocław.

Współpraca z inwestorem

Nowa lokalizacja możliwa jest ze względu na powstające wokół hali przy ul. Kolejowej budownictwo społeczne, tworzone przez Polski Fundusz Rozwoju, który stałby się partnerem dla tego przedsięwzięcia. To oznacza, że w całości i za własne środki wyremontowałby on historyczny obiekt. Natomiast miasto, dzierżawiąc ten teren, wyposażyłoby halę na potrzeby galerii sztuki.

Bardzo poważnie rozważmy tę lokalizację. Jednak, by można było kontynuować rozmowy z inwestorem, niezbędne jest przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach ulic Kolejowej i Grabiszyńskiej. Bez tego niemożliwe będą dalsze ustalenia dotyczące m.in.: kształtu i zakresu inwestycji czy projektowania z uwzględnieniem potrzeb BWA, na co miasto także będzie miało wpływ – podkreśla Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM we Wrocławiu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej i Grabiszyńskiej głosowany będzie na najbliższej sesji Rady Miejskiej już 14 lipca.

 

Foto: Facebook/BWA Wrocław