Stadion Olimpijski na wrocławskim Zalesiu powstawał w latach 1924–1927. Od tego czasu na jego terenie zaszło wiele zmian, jednak największą z nich będzie zdecydowanie planowany budynek zamieszkania zbiorowego.

Kompleks Olimpijski zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 35 został zbudowany w latach 20. XX wieku i był wtedy bardzo nowoczesnym, wielofunkcyjnym rozwiązaniem, zaprojektowanym przez niemieckiego architekta Richarda Konwiarza, w związku z coraz szerszym upowszechnianiem się idei olimpijskich.

Stadion uległ dużym zniszczeniom podczas II wojny światowej, jednak po jej zakończeniu podjęto prace remontowe, w ramach których obiekt został również rozbudowany. Na początku lat 70. prawo własności do stadionu przejęła od miasta AWF, która zarządzała nim aż do 10 kwietnia 2006 roku, wtedy też miasto odkupiło obiekty od Akademii.

Kompleksowy remont Stadionu Olimpijskiego miał miejsce w latach 2015-2017 i pozwolił na przyjęcie sportowców podczas Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Stałymi użytkownikami stadionu są Betard Sparta Wrocław oraz zespół futbolu amerykańskiego – Panthers Wrocław.

Jednym z elementów Stadionu Olimpijskiego jest nieczynny od 1980 roku odkryty basen, który od lat popada w ruinę. Kiedyś pełnił funkcję atrakcyjnego miejsca sportu i wypoczynku, dziś niestety odstrasza swoim wyglądem. Wielu mieszkańców miasta chciałoby, by obiekt został odbudowany, jednak prawdopodobnie nigdy do tego nie dojdzie.

W 2015 roku działka po dawnym basenie została sprzedana spółce Dolnośląskie Inwestycje, która postanowiła wybudować na kupionym terenie mieszkania wraz z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi. Ze względu na to, iż basen stanowi część chronionego terenu olimpijskiego, inwestor musiał skonsultować projekt z miejskim konserwatorem zabytków, który w 2017 roku wydał negatywną decyzje odnośnie budowy.

Działka, na której ma powstać budynek mieszkalny.

Na przestrzeni lat projekt został prawdopodobnie zmieniony, ponieważ aktualnie na działce po dawnym basenie rozpoczęła się wycinka drzew i inne prace porządkujące teren, a wrocławski magistrat wydał pozytywną decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę w tym miejscu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, zamiast basenu powstanie planowany również kilka lat temu budynek zamieszkania zbiorowego wraz z lokalami usługowymi w poziomie przyziemia oraz garażem podziemnym. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka Dolnośląskie Inwestycje, a projektantem Magdalena Zienowicz, absolwentka Politechniki Wrocławskiej, adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Teren basenu aktualnie:

 

Teren basenu dawniej:

 

Baseny i kąpieliska we Wrocławiu, których już nie odwiedzimy…

 

Mapa: GUNB/Wniosek nr 37297
Foto: Facebook/Grupa Inicjatywna Stadion Olimpijski / Zbiory Fotopolska