Początek sezonu grzewczego to zawsze rosnące ryzyko pożaru w mieszkaniach oraz domach. Stąd Czadowa Akcja, której organizatorzy apelują o wzmożoną czujność, kontrole urządzeń grzewczych, a także – nieustannie – o wymianę pieców niskiej klasy.

W ramach Czadowej Akcji we wrocławskich mieszkaniach komunalnych trwają przeglądy kominiarskie. Dotyczą one wszystkich lokali, bez względu na sposób, w jaki są ogrzewane. W sumie takim przeglądem objęte zostały 1142 budynki gminne, w których znajduje się 13 600 lokali mieszkalnych i 636 użytkowych. Przeglądy w lokalach Zarządu Zasobu Komunalnego odbywają się od kwietnia do października, natomiast w spółce Wrocławskie Mieszkania – od sierpnia do listopada.

Wszystkie kontrole kominiarze zaczynają od sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych ponad dachem. Potem przechodzą do mieszkań.

Stała wymiana powietrza w domu, w którym spędzamy znaczną część życia, jest nam potrzebna nie tylko dla dobrego samopoczucia, ale wręcz dla zdrowia. Dlatego powinniśmy dbać o to, by była sprawna, a już na pewno nie traktować jej jedynie jako źródło strat ciepła – przestrzega Beata Biernacka z firmy Projekt, wykonującej przeglądy na zlecenie Wrocławskich Mieszkań. – Najlepiej stan techniczny przewodów wentylacyjnych wykonać przy niższych temperaturach panujących na dworze, w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny, gdyż w czasie ciepłych dni nawet w sprawnych przewodach wentylacyjnych praktycznie nie ma przepływu powietrza, co jest charakterystyczną cechą wentylacji naturalnej. Zmienne warunki atmosferyczne takie jak różnice temperatur na zewnątrz oraz wewnątrz domu, wiatr, ciśnienie pozwalają kominiarzowi określić siłę ciągu w przewodach wentylacyjnych oraz określić skuteczność działania wentylacji – dodaje Beata Biernacka.

Przy okazji przeglądów jest też kontrolowana drożność przewodów wywiewnych – popularnych kratek. Są one bardzo ważne, bo umożliwiają wywiew zużytego powietrza. Ich niedrożność może być spowodowana przez nierozważne działania osób trzecich podczas prac budowlanych prowadzonych na dachu lub u któregoś z sąsiadów. Zdarza się też, że gniazda wiją tam sobie ptaki.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego bardzo ważne jest wykonanie czyszczenia przewodów kominowych. Do pożarów dochodzi najczęściej w rezultacie wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń elektrycznych, gazowych oraz grzewczych.

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z nieszczelności, braku konserwacji (w tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych, wreszcie niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi (w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe).

Każda kontrola przewodu kominowego kończy się protokołem. Jakie są najczęstsze nieprawidłowości?

Najczęściej odnotowujemy zabrudzone i zatkane kratki wentylacyjne, samowolne przeróbki instalacji oraz spalanie śmieci, co niszczy piece i przewody kominowe. Dlatego prowadzimy specjalny rejestr zaleceń i sprawdzamy, czy są one przestrzegane – podkreśla Katarzyna Galewska, rzeczniczka prasowa Wrocławskich Mieszkań.

W przypadku kłopotów z ogrzewaniem lub przewodem kominowym dla bezpieczeństwa swojego i sąsiadów należy zgłosić taki fakt do odpowiedniego zarządcy (Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania). Poza godzinami pracy i w dni wolne należy kontaktować się w takich przypadkach z pracownikami BOK-ów, dzwoniąc pod telefony alarmowe.

Jesień to także czas, gdy rośnie liczba zatruć tlenkiem węgla, nie bez przyczyny zwanym cichym zabójcą – jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu. Badaniem poziomu tlenku węgla zajmują się strażnicy miejscy podczas kontrolowania instalacji grzewczych.

Podstawowym elementem zabezpieczenia przed zatruciem tlenkiem węgla jest właściwe użytkowanie instalacji grzewczej i dbanie o jej stan techniczny oraz regularne przeglądy. W mieszkaniach i lokalach, które są ogrzewane piecami i kotłami gazowymi, warto zainstalować czujnik tlenku węgla i dymu. Apelujemy również o wymianę pieca na nowy, bardziej ekologiczny. Do końca roku można uzyskać dotację w wysokości 12 tys. zł. W tym roku, w ramach programu Kawka Plus, mieszkańcy złożyli już ponad 800 wniosków o dofinansowanie wymiany pieca. Wnioskodawcy mogą też liczyć na dopłatę do rachunków za ogrzewanie do 4 tys. zł rocznie (Lokalny Program Osłonowy), a najemcy lokali komunalnych także na zwolnienie z opłat za czynsz.

Ponadto Straż Miejska Wrocławia posiada pięć mierników czadu. Urządzenie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo strażników przy badaniu palenisk oraz daje możliwość prewencyjnego zbadania poziomu tlenku węgla. W wielu przypadkach potwierdzenie występowania czadu i szybka reakcja pozwoliły uniknąć tragedii. Do kontroli wykorzystywane są również bezzałogowe statki powietrzne (drony) wyposażone w czujnik „Nosacz 2”.

Najczęściej ujawnianymi przez funkcjonariuszy spalanymi odpadami poza przeznaczonymi do tego urządzeniami są: stare meble, odpady bytowe, obierki, przepracowane oleje, nasączone olejami i smarami materiały, stolarka okienna, kable.

Organizatorzy Czadowej Akcji 2022 przygotowali kilka prostych zasad, dzięki którym można zwiększyć bezpieczeństwo domowników w okresie grzewczym:

 • dobrze przewietrzaj mieszkanie,
 • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • nie pal w pomieszczeniach otwartym ogniem,
 • nie zostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru i zabezpieczenia,
 • korzystaj z bezpiecznych urządzeń grzewczych,
 • pamiętaj, że papieros to też źródło ognia,
 • nie trzymaj w domu łatwopalnych substancji (farby, benzyna, rozpuszczalniki itp.),
 • nie pal śmieciami – to zwiększa zagrożenie zatruciem i pożarem,
 • zachowaj czujność sąsiedzką: szybko reaguj na dym, swąd, alarmuj służby,
 • nie zastawiaj klatek schodowych śmieciami i starymi meblami, to potencjalne źródła ognia zalegające na drogach ewakuacyjnych,
 • zainstaluj czujniki czadu – to skutecznie wykrywa zagrożenie,
 • w razie podejrzeń o zagrożeniu natychmiast alarmuj służby (straż pożarna – 998, pogotowie ratunkowe – 999, numer alarmowy – 112).

 

Foto: mat. prasowe UM