Zgodnie z uchwałą przyjętą 23 lipca 2020 przez Radę Miejską Wrocławia, wzrosną ceny za parkowanie w strefie A i B. Urzędnicy uważają, że podwyżka pozwoli na zwiększenie rotacji samochodów w centrum miasta.

Ceny za parkowanie we Wrocławiu nie zmieniały się od kilkunastu lat. Teraz kwoty uiszczane za postój samochodu w ścisłym centrum wzrosną praktycznie dwukrotnie.

Obowiązujące do końca 2020 roku ceny za parkowanie wynosiły:

Stawki opłat w strefie A
1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju
2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju
3) w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju
4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Stawki opłat w strefie B
1) w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju
2) w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju
3) w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju
4) w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

Natomiast od marca 2021 roku, wysokość opłat za postój w obszarze A wyniesie 7 zł za każdą godzinę, a w strefie B postój będzie kosztował 5 zł za każdą godzinę.

 

Wzrost opłat za parkowanie, to nie jedyna podwyżka, którą zaczną odczuwać wrocławianie od nowego roku, ponieważ wyższe będą również ceny biletów komunikacji miejskiej:

Ceny biletów MPK wzrosną – to już pewne.

Tekst CWC
źródło: ZDiUM