W środę (6 lipca) na ul. Buforowej pojawili się pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, którzy przystąpili do usuwania oznakowania poziomego jednego z buspasów. Podjęte działania mają zmniejszyć korki samochodowe, tworzące się w tym rejonie.

Zapis o projekcie korekty ORD na ul. Buforowej od ul. Terenowej do ul. Konduktorskiej, a mianowicie pilnej likwidacji buspasa w kierunku granic miasta, można przeczytać w Protokole nr 23/2022 Posiedzenia zdalnego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Policję, w związku z czym 6 lipca przystąpiono do jego realizacji. Buspas prowadzący w kierunku centrum miasta funkcjonuje bez zmian.

 

Foto: Tomasz Z.