Radni Miejscy zdecydowali o zmianie uchwały dotyczącej transportu miejskiego na terenie Wrocławia. Zgodnie z ich decyzją, od 1 września 2022 roku ukraińscy uczniowie będą mogli podróżować tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej bez uiszczania opłaty za bilet.

Dodany do treści ustawy punkt mówi o tym, że z darmowych przejazdów będą mogli skorzystać: „uczniowie będący uchodźcami wojennymi z terytorium Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., pobierający naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkołach podstawowych, średnich niższych i średnich wyższych funkcjonujących w ramach ukraińskiego systemu oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.”

W przypadku, gdy na terenie pojazdu MPK odbywa się kontrola biletowa, ukraińscy uczniowie są zobowiązani do okazania oświadczenia o pobieraniu nauki w ukraińskim systemie oświaty, które zostało złożone w Urzędzie Miejskim oraz dokument potwierdzający tożsamość. Jeżeli uczeń z Ukrainy uczy się w polskiej szkole, podczas kontroli należy okazać legitymację szkolną.

Darmowe przejazdy będą obowiązywać od 1 września 2022 roku.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu