W 2022 roku Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził prace związane z zabezpieczeniem zabytkowego muru, stanowiącego pozostałość po dawnej, zewnętrznej bramie Oławskiej. Jednak to nie koniec remontu – już niebawem ZZM rozpocznie kolejny etap inwestycji.

Dwa lata temu ZZM wykonał remont najbardziej zniszczonych i zawilgoconych części bastei. Nie możemy jednak na tym poprzestać. Niezbędne są uzupełnienie ubytków i wzmocnienia konstrukcji muru, budowa schodów, wykonanie chodników z odpowiednim drenażem i trawników na skarpach oraz naprawienie chodnika przy murze od strony ul. Słowackiego – wylicza prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

W ramach inwestycji planowane jest również wykonanie makiety z brązu w skali 1:100 oraz szklanej tablicy informacyjnej z ilustracją średniowiecznych murów.

Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w czerwcu. Szacowany koszt prac to niemal 2 mln złotych. Większość środków będzie pochodziła z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Basteja Hioba jest częścią dawnych systemów obronnych miasta. Najstarsze elementy budowli powstały pod koniec XV wieku, jednak większa część obiektu jest młodsza. Fortyfikacja została zdemolowana i zabudowana w XIX wieku. Ponownie odsłonięto ją dzięki budowie hotelu Panorama w 1967 roku.

Foto: mat. ZZM