Od poniedziałku (1 lipca) w całej Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym. W związku z tym we Wrocławiu straciło ważność 855 niezweryfikowanych licencji taksówkarskich, czyli niemal 50%. Część z nich należała do przedsiębiorców, którzy od dawna nie byli taksówkarzami, ale w tym gronie są także przedsiębiorcy, którzy zgodnie z przepisami nie poddali się weryfikacji w wyznaczonym ustawowo terminie, czyli do 31 marca 2024 r.

Taksówkarze, których licencje straciły ważność, mogą wystąpić o nowe – jednak już na innych zasadach. Nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pasażerów. Kierowcy, by prowadzić taksówkę, muszą mieć: polskie prawo jazdy (ta regulacja obowiązuje od 17 czerwca 2024), ważne orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, ważne orzeczenie psychologiczne oraz zaświadczenie o niekaralności.

W środę w ubiegłym tygodniu Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oraz funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice wyrywkowo skontrolował 20 pojazdów oznakowanych jako „TAXI”. Wszystkie skontrolowane pojazdy funkcjonowały jako „przewozy na aplikacje”.

Celem kontroli była przede wszystkim weryfikacja legalności przewozów tj. posiadanie odpowiedniej licencji oraz weryfikacja uprawnień kierowców, w szczególności czy kierowcy posiadają polskie prawo jazdy. Pracownicy Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego skontrolowali także prawidłowość oznakowania taksówek.

Funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikowali również legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców będących taksówkarzami, natomiast inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali stan techniczny zatrzymanych pojazdów, obowiązkowe wyposażenie oraz trzeźwość kierowców.

W wyniku czynności kontrolnych:

  • zweryfikowano legalność pobytu 20 cudzoziemców,
  • w 2 przypadkach stwierdzono brak dokumentu pobytowego cudzoziemca,
  • w 7 przypadkach, kierowcy nie posiadali w pojeździe wypisu z licencji,
  • 7 kierowców nie było zgłoszonych do licencji,
  • 1 kierowca nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdem,
  • w 2 przypadkach kierowcy nie posiadali wymaganych dokumentów,
  • pojazdy posiadały usterki techniczne,
  • zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.

W zakresie oznakowania taksówek, pracownicy Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego stwierdzili, że w 6 pojazdach oznakowanie było niezgodne z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu, a w 7 pojazdach nie było cennika usług przewozowych.

Zarówno nowelizacja prawa, jak i kontrole mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pasażerów taksówek w całej Polsce. Dlatego – w związku z faktem, że wszystkie wyrywkowo skontrolowane pojazdy lub ich kierowcy w jakimś stopniu uchybiało obowiązującym przepisom – Urząd Miejski Wrocławia będzie kontynuował wspólne, skoordynowane kontrole z innymi podmiotami oraz służbami.

To informacje dotyczące kierowców. Natomiast we Wrocławiu weryfikowane są też same pojazdy. Można to zrobić za pomocą aplikacji „Legalna Taksówka/Legal Taxi” (https://www.wroclaw.pl/komunikacja/taxi-wroclaw). Kierowcy taksówek (w tym również taksówek na „tzw.” aplikacje) naklejają na szybę pojazdu kod QR, jaki otrzymują od miasta po zweryfikowaniu, a pasażer widząc podjeżdżający pojazd, może najechać smartfonem na kod QR na szybie i w ten sposób telefonem zweryfikować, czy pojazd jest w bazie.

 

Foto: mat. prasowe UMW