Miasto Wrocław i PKP PLK utrzymają dostęp do ogródków działkowych zlokalizowanych na wrocławskim Brochowie. Kolejarze wykonają prace, a finansowanie i utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego zapewni magistrat. To efekt spotkania kolejarzy z prezydentem.

Użytkownicy ogródków działkowych pomiędzy Brochowem a Jagodnem kilka tygodni temu dowiedzieli się, że z powodu zmiany prawa, przejazd przez tory kolejowe, którymi od strony Brochowa ulicą Wiaduktową dojeżdżali do swoich działek, może zostać zlikwidowany. Przejazd nie spełniał aktualnych przepisów bezpieczeństwa. Działkowcy poprosili o pomoc prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

To być albo nie być dla 700 rodzin! Kolej wskazywała, że można dojechać od Konduktorskiej, ale to tylko teoria. Tam są rowy, nie ma przejazdu. Przez przejazd dojeżdżały też firmy wywożące śmieci, na parkingu za torami stoją także kontenery na odpady. W razie wypadku także od tej strony jest jedyny dojazd dla służb ratunkowych. A jeden z ogródków, Kalina, prowadzi Spółdzielnia Inwalidów. Potrzebowaliśmy tu interwencji i wsparcia miasta – opisuje prezes okręgu PZD we Wrocławiu Janusz Moszkowski.

Prezydent spotkał się z dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu. Udało się szybko ustalić ramy działania. Przejazd dla działkowców z trzech Rodzinnych Ogródków Działkowych: Energetyk, Kalina i Złocień od ul. Wiaduktowej będzie utrzymany. Ustalono, że zarządca infrastruktury kolejowej wykona roboty na przejeździe, a prace sfinansuje Miasto. Podpisze też umowę z kolejami dotyczącą dalszego użytkowania i utrzymania przejazdu. Szczegóły i termin prac są uzgadniane. Koszty prac wstępnie oszacowano na około 1-2 miliony złotych.

– Bardzo się cieszę ze spotkania z przedstawicielami PKP PLK oraz że udało nam się szybko wypracować sposób działania. Dla mnie najistotniejsze jest utrzymanie tego przejazdu – to dojazd do wielu ogródków działkowych. Ustaliliśmy z partnerami z PKP PLK, że przejazd pozostaje, będzie modernizowany i te prace miasto sfinansuje. Będziemy również jako miasto finansować późniejsze bieżące utrzymanie przejazdu – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Z tego rozwiązania zadowoleni są także kolejarze.

 – Zależy nam zarówno na utrzymaniu bezpieczeństwa na torach jak i zapewnieniu dobrej komunikacji dla mieszkańców. Cieszę się, że wspólnie z Miastem Wrocław znaleźliśmy korzystne rozwiązanie zapewniające bezpieczny przejazd pociągów i utrzymanie przejazdu do ogródków na ul. Wiaduktowej we Wrocławiu – powiedział Daniel Dygudaj, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu.

Kolejarze mają możliwość współpracy z samorządami dzięki Rozporządzeniu z 20 października 2015 r. Wg niego zarządca infrastruktury kolejowej (PLK SA) zobowiązany jest dostosować przejazdy kolejowo-drogowe do warunków określonych przepisami. W wielu lokalizacjach potrzebne jest dokonanie przez gospodarzy terenu dokładnej analizy sytuacji komunikacyjnej i aktualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Tu udało się znaleźć optymalne rozwiązanie zadowalające wszystkich.

– To znakomita wiadomość, która uspokoi mocno zaniepokojonych działkowców. Jesteśmy wdzięczni – zarówno zarząd okręgowy, jak i działkowcy z ogródków – za tak szybkie i pozytywne rozwiązanie tego istotnego dla nas i istnienia ogrodów problemu – podsumowuje prezes Moszkowski.

 

Foto: mat. prasowe UMW