Członkowie sejmiku województwa dolnośląskiego, podczas nadzwyczajnej sesji podjęli decyzję o przeznaczeniu na wsparcie dla Ukrainy 2,5 mln złotych z budżetu województwa. Część kwoty zostanie przeznaczona na sprzęt medyczny, a pozostała suma będzie zabezpieczeniem na przyszłe działania pomocowe.

1,5 miliona złotych trafi do Centrum Medycznego DOLMED, które dzięki tej kwocie pomoże ukraińskim szpitalom poprzez zakup sprzętu medycznego, natomiast pozostały milion zostanie zabezpieczony na zarządzanie kryzysowe i pomoc dla obywateli Ukrainy w przyszłości.

Poza wsparciem finansowym sejmik wojewódzki jednogłośną decyzją radnych wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym Porozumienie o współpracy międzyregionalnej z Obwodem Leningradzkim zawarte 15 sierpnia 2003 roku w Sankt Petersburgu. Sejmikowa uchwała wejdzie w życie po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

– Stanowczo potępiamy barbarzyńską agresję Rosji na niepodległe i suwerenne terytorium Ukrainy. Z największym niepokojem obserwujemy eskalację napięcia i przemocy. W tej sytuacji nie wyobrażam sobie możliwości partnerskiej współpracy z jednym z obwodów Federacji Rosyjskiej, dlatego zdecydowaliśmy się zerwać trwającą od niemal 20 lat współpracę – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski. – Dodatkowo, dzięki decyzji radnych, 1,5 miliona złotych przekażemy DOLMEDowi, który zakupi pomoc dla ukraińskich szpitali, a kolejny milion zabezpieczyliśmy na przyszłe potrzeby wspierania potrzebujących pomocy – dodaje marszałek.

 

Foto: Biuro Prasowe UMWD