Samorządy województwa dolnośląskiego otrzymają 144 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Kwota dofinansowania dla miasta Wrocławia to niemal 25 mln zł.

Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczyliśmy prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wyniesie 144 mln zł:

  • 46,5 mln zł na zadania powiatowe,
  • 97,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 110 zadań: 27 powiatowych i 83 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 107 kilometrów dróg: 42 km powiatowych i 65 km gminnych.

Środki uzyskane przez miasto Wrocław, a mianowicie 27,45 mln zł, zostaną przeznaczone na realizację trzech inwestycji:

  1. Rozbudowa ul. Wilkszyńskiej, w ramach której powstanie około 1900 metrów nowej jezdni o szerokości pasa ruchu 3,25 metra.
  2. Przebudowa ul. Marca Polo na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Swojczycką do skrzyżowania z ul. Kolumba.
  3. Budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (ETAP I) o długości 230 metrów.

Najdroższe będzie wybudowanie ul. Wilkszyńskiej – to łączny szacunkowy koszt 47 mln zł, z czego miasto ma dostać z Funduszu 23,5 mln zł. Na ul. Wilkszyńskiej mają powstać, poza dwupasmową jezdnią, także perony autobusowe z infrastrukturą przystankową. Ulica Marco Polo ma kosztować 3 mln, a droga zbiorcza na granicy Oporowa i Kleciny kosztować będzie około 5 mln. zł. W każdym przypadku dotacja rządowa wyniesie 50% – informuje prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

 

Foto: Google Maps