W piątek (11 listopada) ulicami miasta przejdzie patriotyczna manifestacja pod hasłem: „Polak w Polsce gospodarzem”. Uczestnicy marszu najpierw zgromadzą się przy Dworcu Głównym, a następnie przejdą na Ostrów Tumski. W związku z wydarzeniem mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. W centrum Wrocławia wprowadzona zostanie również strefa zakazu lotów.

Manifestacja przejdzie pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”.

To hasło nie jest pobożnym życzeniem! To żądanie ze strony Polaków, którzy nie godzą się na to, aby we własnym kraju traktowano nas jak ludzi drugiej kategorii. W ubiegłym roku maszerowaliśmy pod hasłem „Polska antybanderowska”. W obliczu narastającej banderyzacji Ukrainy to hasło nadal jest aktualne i tegoroczny marsz również do niego nawiązuje. Marsz pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem” dedykuję nie tylko Ojcom polskiej niepodległości, ale również ofiarom ukraińskiego ludobójstwa oraz polskiej samoobronie utworzonej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, która – mimo przewagi liczebnej wroga – mężnie odpierała ataki ukraińskich ludobójców z gloryfikowanej dziś na Ukrainie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Gdy władze Rzeczypospolitej nie chcą mówić o polskich ofiarach na Kresach, naszym obowiązkiem jest o nich krzyczeć – mówi organizator marszu, Jacek Międlar.

Zgodnie z informacjami podanymi przez organizatorów wydarzenia, między godziną 16:00 a 17:00 przed Dworcem Głównym (od strony ul. Piłsudskiego) zostaną zaprezentowane wspomnienia świadków ludobójstwa na Polakach oraz pieśni patriotyczne. Marsz wystartuje o godzinie 17:00, a manifestujący dotrą na Plac Katedralny na Ostrowie Tumskim.

Zapraszamy polskie rodziny z dziećmi, patriotów, nacjonalistów oraz kibiców z całej Polski. Zachęcamy do wzięcia udziału w marszu oraz prezentacji wspomnień, która będzie miała miejsce już godzinę wcześniej – dodaje Jacek Międlar.

Ze względu na wydarzenie, w godzinach od 14:00 do 21:00 nad centrum miasta ma obowiązywać całkowity zakaz wykonywania lotów załogowych i bezzałogowych. Bez przeszkód latać będą samoloty pasażerskie i śmigłowce LPR. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma zostać wydany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Co więcej, w serwisie internetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawił się projekt rozporządzenia wprowadzającego czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz miasta Krakowa i Wrocławia w dniu 11 listopada 2022 r.

Uzasadnienie projektu brzmi następująco: „Obchody Narodowego Święta Niepodległości organizowane w Warszawie, Krakowie oraz we Wrocławiu w dniu 11 listopada 2022 r. stanowią uroczystości o znaczącej randze. Ze względu na charakter tych przedsięwzięć oraz przewidywaną kilkusettysięczną liczbę uczestników, a także sytuację międzynarodową, istnieje konieczność zapewnienia wzmożonego rygoru bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z tego powodu należy wyeliminować wszelkie sytuacje mogące sprzyjać zakłóceniom porządku czy zagrożeniom bezpieczeństwa.”

 

Foto: Facebook/Jacek Międlar