10 października 1910 roku otwarto dzisiejszy Most Grunwaldzki we Wrocławiu. Początkowo nazywany był mostem Cesarskim (Kaiserbrücke), później mostem Wolności (Freiheitsbrücke). Projektantem mostu był miejski radca budowlany Richard Plüddemann, a wykonawcą firma Beuchelt u. Co. z Zielonej Góry.

1/6

Ciekawostka

W czasie oblężenia Wrocławia Niemcy, chcąc zmniejszyć podatność mostu na zniszczenie, zerwali taśmy nośne tak by most opadł i oparł się na tymczasowych podporach zbudowanych w rzece na bazie zatopionych barek, drewna i gruzu kamiennego. Ponadto ze względu na budowę polowego lotniska, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu na polecenie władz niemieckich zmniejszono wysokość pylonów, demontując ich górne partie, zwłaszcza pylonów prawobrzeżnych. Bombardowania lotnicze, ostrzał artyleryjski i uszkodzenia w 1946 r. przez Odrę tymczasowych podpór na których spoczywał most spowodowały liczne i poważne uszkodzenia stalowych elementów mostu. Pomimo tego, w trakcie oblężenia i później aż do wiosny 1946 r., most był zdatny do użytku i odbywał się po nim ruch drogowy.

Zobacz także: „Przeleciał pod Mostem Grunwaldzkim – prawda czy legenda?”

 

Foto: Zbiory Fotopolska