W poniedziałek (1 sierpnia) na ulice Wrocławia wyjadą samochody elektryczne wyposażone w zestaw kamer oraz system pozycjonowania umieszczony na dachu. Pojazdy te, podczas przejazdów przy obszarze SPP, będą skanować tablice rejestracyjne zaparkowanych pojazdów, a następnie, w trybie online, sprawdzać w bazach danych, czy za postój została wniesiona opłata lub czy pojazd zwolniony jest z wnoszenia opłat za postój. 

1 sierpnia Strefa Płatnego Parkowania (SPP) we Wrocławiu rozszerzy się o 859 miejsc postojowych i obejmie znaczny obszar Placu Grunwaldzkiego oraz Przedmieścia Świdnickiego, jak również niewielką część Ołbina oraz Starego Miasta. Tym samym ilość płatnych miejsc parkingowych zwiększy się do 6 457 miejsc. Aby skutecznie kontrolować taki obszar, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (ZDIUM) uruchomia system e-kontroli. Dostarczy go firma KBU Sp. z o.o., w ramach podpisanej umowy na uruchomienie systemu elektronicznej kontroli w mieście.

Wzrost liczby miejsc, gdzie parkowanie jest regulowane opłatami, wymaga zatem zmian technologicznych oraz organizacyjnych, ponieważ Stefa Płatnego Parkowania nie będzie działać efektywnie, jeżeli nie będzie dobrze egzekwowana. Stąd też wynika decyzja miasta, aby zautomatyzować proces kontroli opłat parkingowych.

Flota e-kontroli będzie liczyła na początek dwa auta. Oba to nissany LEAF o napędzie elektrycznym. Samochody, których zasięg w mieście przy zasilaniu energią elektryczną wynosi 407 km, wyposażone są w zestaw kamer oraz system pozycjonowania umieszczony na dachu, jak również w system przetwarzania i transmisji danych, które online sprawdzają, czy kierowca zaparkowanego w Strefie Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania pojazdu zapłacił za postój. Kamery skanują i odczytują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPP oraz ŚSPP, system lokalizacji ustala współrzędne ich miejsca postoju, system przetwarzania danych sprawdza online w bazach opłat, czy za postój pojazdu wniesiona została opłata, zaś system transmisji danych przekazuje Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta  informacje o zaparkowanych pojazdach, które nie miały wniesionej opłaty za postój – wyjaśnia ZDiUM.

Dzięki temu, że proces kontroli SPP zostanie zautomatyzowany, będziemy mogli działać sprawniej oraz efektywniej, również z korzyścią dla pozostałych mieszkańców – wyjaśnia Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Szybsza kontrola i jej efektywność wymusi większą rotację pojazdów zaparkowanych na płatnych miejscach postojowych w centrum miasta, a to wpłynie na ich dostępność dla mieszkańców. Strefa Płatnego Parkowania to równieżpoprawa bezpieczeństwa pieszych, uporządkowanie dzikiego parkowania, ochrona zieleńców i drzew, a także większa rotacja samochodów.

– Chcemy wpłynąć na kierowców, aby nie parkowali bez zapłaty, ponieważ jest to nieuczciwe w stosunku do wszystkich pozostałych mieszkańców naszego miasta, ale też zależy nam na tym, aby dokonanie opłaty za abonament czy postój było szybkie i wygodne – dodaje Staruchowicz. – Dlatego też będziemy szeroko informować oraz zachęcać wszystkich do korzystania z naszej strony internetowej spp.zdium.wroc.pl oraz z płatności mobilnych i dostępnych aplikacji SkyCash lub Anypark (dawniej Pango), które można zainstalować bezpłatnie na telefonie.

 

Foto: mat. prasowe ZDiUM Wrocław