„Wrocławskie Święto Kwiatów” (Blumentag) odbyło się w maju 1911 roku.