Podczas trwania Dni Otwartych schronisko będzie czynne dłużej, bo do…