Wrocławska restauracja w finale pokonała 11 najbardziej innowacyjnych restauracji z…