W roku 1912, w obliczu faktu wzrostu liczby ludności i…