Pojawi się nowy krasnal – krasnal profesora Miodka :]

Profesor Jan Miodek to znany językoznawca i popularyzator poprawnej polszczyzny. W piątek świętował na uniwersytecie jubileusz 70-lecia urodzin. Jednocześnie zakończył trwającą prawie trzy dekady kadencję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UWr i zapowiedział przejście na emeryturę. Możliwe jednak, że nadal będzie dawał wykłady.
Krasnal pojawi się przed Instytutem Filologii Polskiej UWr.

foto: słownik polsko@polski.

KOMENTARZE

comments

Kamil Karpiński Opublikowane przez: